Legea vaccinării pe înțelesul tuturor – SANCȚIUNI

Prin articolul 59 din prezentul proiect de lege,  personalului medico-sanitar și farmaceutic i se interzice să vorbească împotriva vaccinării:

Personalul medico-sanitar și farmaceutic cu drept de liberă practică, indiferent de specialitate, are următoarele obligații:

a) să nu furnizeze informații eronate, nedovedite științific, tendențioase legate de vaccinuri și activitatea de vaccinare;

b) să prescrie vaccinarea pentru pacienții din grupe de risc, dacă este cazul, care sunt în monitorizarea lor clinică.

Problema proiectului în sine, o reprezintă faptul că EXISTĂ STUDII ȘTIINȚIFICE care vorbesc despre ineficiența și periculozitatea actului vaccinării. 

Alte aspecte legale ce sunt încălcate în acest articol nu le voi divulga. Le voi invoca în instanță când și dacă va fi cazul.

Bolnavii de risc, despre care se face referire la litera b) i-am enumerat aici. Medicul este obligat astfel de a prescrie (a se înțelege pe rețetă, vaccinuri pentru persoanele bolnave de CANCER, SIDA și alte boli grave – ce impact credeți că va avea vaccinul asupra sănătății acelui om?)

Revenind la SANCȚIUNI, nerespectarea acestui articol constituie ABATERE DISCIPLINARĂ GRAVĂ și se sancționează de către Colegiul Medicilor din România, OAMMR, CFR și Colegiul Medicilor Dentiști (art 71 din Proiectul de Lege).

2. Conform art 41 din Proiect

În activitatea de vaccinare, au responsabilități și obligații:

a) Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate competentă de decizie în domeniul vaccinării;

b) Institutul Național de Sănătate Publică;                                                                                                                                                                                   c)Direcțiile de Sănătate Publică Județene și cea a Municipiului București;

d) Casa Națională de Asigurări de Sănătate;

e) Ministerul Educației Naționale;

f) Inspectoratele Școlare Județene și unitățile de învățământ;

g) Autoritățile administrației publice locale;                                                                                                                                                                               h) Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

i) Colegiul Medicilor din România;

j) Ordinul Asistenților Medicali din România;

k) Colegiul Farmaciștilor din România;

l) Colegiul Medicilor Dentiști din România;

m) furnizorii de servicii medicale de vaccinare;

n) părinții sau reprezentanții legali ai minorilor, precum și persoanele fizice cu vârste mai mari de 18 ani, eligibile la vaccinare;

o) Comisiile de vaccinare județene și respectiv a Municipiului București;

p) GTCAV.

Daca aceste institutții nu își asumă si exercită obligațiile referitoare la vaccinare, acest fapt reprezintă ABATERE DISCIPLINARĂ GRAVĂ și se sancționează conform legii. (Nu se precizează care vor fi sancțiunile exacte)

Cunoașteți situația când depășiți pe linie continuă și polițistul întocmește un Proces Verbal de Contraventie? Același lucru se va întampla și în următoarele situații, sancțiunile se vor da sub formă de contravenții (aplicându-se același regim cu cel al contravențiilor rutiere, deși nu se specifică exact unde și când trebuie contestată contravenția).

Se sancționează cu AVERTISMENT la prima abatere:

Furnizorii de servicii medicale de vaccinare dacă:

 • NU prestează servicii medicale de vaccinare.
 • NU asigură raportarea în RENV a tuturor cazurilor de RAPI, conform metodologiei elaborate de INSP.
 • NU asigură păstrarea în condiții adecvate a vaccinurilor (!!!). Cu alte cuvinte, poate să țină vaccinul și sub pernă, nu pățesc nimic, indiferent de ce pațește pacientul.
 • NU asigură dotarea cu medicamente şi instrucțiuni pentru conduita adecvată în cazurile de reacții adverse postvaccinale imediate. (MARE ATENTIE la cuvantul “imediate”, adică dacă nu intră copilul în comă în 3 secunde după vaccinare, nimeni nu trebuie să asigure nimic, nici medicamente, nici instrucțiuni, părintele se descurcă singur).
 • NU trimit către Comisia Județeană de Vaccinare sau a Municipiului Bucureşti, pentru analiză și rezolvare, lista cazurilor care prezintă contraindicații definitive, lista refuzurilor la vaccinare consemnate prin semnarea formularului de refuz, precum și lista copiilor care nu s-au prezentat la vaccinare, după depășirea cu 3 luni a vârstei eligibile stabilite în calendar pentru fiecare vaccin. – avertisment.
 • Dacă NU informează medicul de familie al acestora prin completarea adeverinței de vaccinare și prin transmiterea unei scrisori medicale inclusiv în format electronic ori în altă modalitate stabilită prin Ordin al ministrului sănătății.
 • Dacă NU asigură vaccinarea corectă a copiilor şi NU introduce în RENV datele privind vaccinările efectuate conform Calendarului Național de Vaccinare.
 • Dacă medicii de familie NU pun la dispoziția pacientului sau, după caz, a persoanei responsabile cu creșterea și educarea copilului minor, la cerere, antecedentele vaccinale ale copilului, sub forma unei adeverințe sau a unui alt document formalizat.
 • Dacă medicii de familie NU comunicaă Serviciului Public de Asistență Socială cazurile în care părinții sau persoana responsabilă, după caz, nu desemnează persoana care va însoți copilul la vaccinare.
 • Dacă medicii de familie  NU informează părinții sau, după caz, persoana responsabilă despre utilitatea administrării vaccinurilor din Calendarul Național de Vaccinare, dar și despre posibilitatea de a suplimenta schema națională cu vaccinurile recomandate.
 • Dacă NU se va consemna în documentul eliberat pentru înscrierea în colectivitate “antecedente vaccinale complete corespunzătoare vârstei” sau “antecedente vaccinale incomplete corespunzător vârstei”sau sintagma „nevaccinat”.
 • Dacă se vor desfășura  servicii medicale de vaccinare de către cadre medicale neorganizate ca furnizori de servicii medicale conform prevederilor legale.

Unitatile de învățământ:

 • Dacă NU vor să efectueze informarea COPIILOR cu privire la vaccinare.
 • Dacă NU vor solicita documentele prevăzute la art. 24, art. 25 alin. (1), art. 26; (adeverința de vaccinare, scutirea de vaccinare, calendarul de recuperare, dacă nu sesisează Comisia Județeană de Vaccinare cu privire la copii nevaccinați)
 • Dacă NU vor să ofere părinților sau altor reprezentanți legal, după caz, la cerere sau în mod public, o statistică privind numărul de copii nevaccinați din cadrul școlii.
 • Dacă nu vor efectua informarea cu privire la vaccinare, cu implicarea cadrelor medicale din unitățile de învățământ sau din direcțiile de sănătate publică în cadrul unor activități curriculare și extracurriculare, în cadrul unor discipline din planul de învățământ care permit abordarea acestui subiect: biologie, anatomie, cultură civică, educație pentru sănătate, dirigenție.

Autoritățile administrației publice locale (Primăriile)

 • Dacă NU vor solicita documentele prevăzute la art. 23-24, art. 25 alin. (1) ((adeverința de vaccinare, scutirea de vaccinare, calendarul de recuperare, dacă nu sesisează Comisia Județeană de Vaccinare cu privire la copii nevaccinați)), după caz, pentru copiii care nu frecventează o unitate de învățământ, la admiterea și menținerea copiilor într-o instituție/unitate de asistență socială în care se asigură servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată, ori în centre de zi;
 • Dacă NU vor comunica Comisiei Județene de Vaccinare și a Municipiului București din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană și a Municipiului București lista copiilor care nu au fost vaccinați conform Calendarului Național de Vaccinare;
 • Dacă NU vor oferi  servicii de consiliere pentru familie precum și alte servicii sociale în legătură cu vaccinarea în funcție de nevoile identificate;

Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

 • Dacă NU vor lua măsurile necesare astfel încât dosarul copilului din sistemul de protecție specială să conțină documentele prevăzute la 23-24, art. 25 alin. (1), după caz;(adeverinta de vaccinare, scutirea de vaccinare, calendarul de recuperare, dacă nu sesisează Comisia Județeană de Vaccinare cu privire la copii nevaccinați).
 • Dacă NU vor lua măsurile necesare informării copiilor din sistemul de protecție specială cu privire la vaccinare, în colaborare cu Direcțiile de Sănătate Publică.
 • Dacă NU vor identifica  la solicitarea Comisiei Județene de Vaccinare sau a Municipiului București, piedicile întâmpinate de către părinţi sau alți reprezentanţi legali în calea vaccinării şi să ofere consiliere acestora.
 • Dacă NU vor transmite trimestrial Comisiei Județene de Vaccinare și Comisiei de Vaccinare a Municipiului București din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană și a Municipiului București situația copiilor din sistemul de protecție specială care nu au fost vaccinați conform Calendarului Național de Vaccinare.

Părinții și celelalte persoane responsabile de creșterea și educarea copilului

 • Dacă NU se vor prezenta la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei în cazul vaccinărilor obligatorii (ATENȚIE, NU pentru informare, ci pentru realizarea EFECTIVĂ a vaccinărilor).
 • Dacă nu vor să se prezinte în cazul în care sunt convocați de Comisia Județeană de Vaccinare sau de cea a Municipiului București. (Deci, nici vorba de consiliere dată de medicul de familie, cum a afirmat greșit și absurd domnul ministru, ci vorbim de Convocare dată de Comisia Județeană de Vaccinare, în cazul copiilor nevaccinați)

Se sancționează cu AMENDĂ de la 500 la 1000 lei, dacă fapta se află la a DOUA ABATERE, în termen de maxim 6 luni de la aplicarea primei sancțiuni:

Furnizorii de servicii medicale de vaccinare dacă:

 • NU prestează servicii medicale de vaccinare.
 • NU asigură raportarea în RENV a tuturor cazurilor de RAPI, conform metodologiei elaborate de INSP.
 • NU asigură păstrarea în condiții adecvate a vaccinurilor (!!!). Cu alte cuvinte, poate să țină vaccinul și sub pernă, nu pățesc nimic, indiferent de ce pateste pacientul.
 • NU asigură dotarea cu medicamente şi instrucțiuni pentru conduita adecvată în cazurile de reacții adverse postvaccinale imediate. (MARE ATENTIE la cuvantul “imediate”, adica daca nu intra copilul in coma in 3 secunde dupa vaccinare, nimeni nu trebuie sa asigure nimic, nici medicamente, nici instructiuni, parintele se descurca singur)
 • NU trimit către Comisia Județeană de Vaccinare sau a Municipiului Bucureşti, pentru analiză și rezolvare, lista cazurilor care prezintă contraindicații definitive, lista refuzurilor la vaccinare consemnate prin semnarea formularului de refuz, precum și lista copiilor care nu s-au prezentat la vaccinare, după depășirea cu 3 luni a vârstei eligibile stabilite în calendar pentru fiecare vaccin. – avertisment.
 • Dacă NU informează medicul de familie al acestora prin completarea adeverinței de vaccinare și prin transmiterea unei scrisori medicale inclusiv în format electronic ori în altă modalitate stabilită prin Ordin al ministrului sănătății.
 • Dacă NU asigură vaccinarea corectă a copiilor şi NU introduce în RENV datele privind vaccinările efectuate conform Calendarului Național de Vaccinare.
 • Dacă medicii de familie NU pun la dispoziția pacientului sau, după caz, a persoanei responsabile cu creșterea și educarea copilului minor, la cerere, antecedentele vaccinale ale copilului, sub forma unei adeverințe sau a unui alt document formalizat.
 • Dacă medicii de familie NU comunică Serviciului Public de Asistență Socială cazurile în care părinții sau persoana responsabilă, după caz, nu desemnează persoana care va însoți copilul la vaccinare.
 • Dacă medicii de familie  NU informează părinții sau, după caz, persoana responsabilă despre utilitatea administrării vaccinurilor din Calendarul Național de Vaccinare, dar și despre posibilitatea de a suplimenta schema națională cu vaccinurile recomandate.
 • Dacă NU se va consemna în documentul eliberat pentru înscrierea în colectivitate “antecedente vaccinale complete corespunzătoare vârstei” sau “antecedente vaccinale incomplete corespunzător vârstei”sau sintagma „nevaccinat”.
 • Dacă se vor desfășura de servicii medicale de vaccinare de către cadre medicale neorganizate ca furnizori de servicii medicale conform prevederilor legale.

 

Autoritățile administrației publice locale (Primariile)

 • Dacă NU vor solicita documentele prevazute la art. 23-24, art. 25 alin. (1) ((adeverinta de vaccinare, scutirea de vaccinare, calendarul de recuperare, daca nu sesisează Comisia Județeană de Vaccinare cu privire la copii nevaccinați)), după caz, pentru copiii care nu frecventează o unitate de învățământ, la admiterea și menținerea copiilor într-o instituție/unitate de asistență socială în care se asigură servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată, ori în centre de zi;
 • Dacă NU vor comunica Comisiei Județene de Vaccinare și a Municipiului București din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană și a Municipiului București lista copiilor care nu au fost vaccinați conform Calendarului Național de Vaccinare;
 • Dacă NU vor oferi  servicii de consiliere pentru familie precum și alte servicii sociale în legătură cu vaccinarea în funcție de nevoile identificate;

Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

 • daca NU vor lua măsurile necesare astfel încât dosarul copilului din sistemul de protecție specială să conțină documentele prevăzute la 23-24, art. 25 alin. (1), după caz;(adeverinta de vaccinare, scutirea de vaccinare, calendarul de recuperare, daca nu sesiseaza Comisia Judeteana de Vaccinare cu privire la copii nevaccinati)
 • daca NU vor lua măsurile necesare informării copiilor din sistemul de protecție specială cu privire la vaccinare, în colaborare cu Direcțiile de Sănătate Publică
 • daca NU vor identifica  la solicitarea Comisiei Județene de Vaccinare sau a Municipiului București, piedicile întâmpinate de către părinţi sau alți reprezentanţii legali în calea vaccinării şi să ofere consiliere acestora;
 • daca NU vor transmite trimestrial Comisiei Județene de Vaccinare și Comisiei de Vaccinare a Municipiului București din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană și a Municipiului București situația copiilor din sistemul de protecție specială care nu au fost vaccinați conform Calendarului Național de Vaccinare.

Se va sanctiona cu amenda de la 1000 lei la 2.500 lei, la a doua si la urmatoarele constatari ale abaterii:

Unitatile de invatamant:

 • Daca NU SUSPENDA participarea la cursuri sau la alte forme de participare colectivă a copiilor care nu sunt vaccinați potrivit Calendarului Național de Vaccinare, in cazul unei epidemii declarate

Autoritățile administrației publice locale (Primăriile)

 • Dacă NU vor solicita documentele prevazute la art. 23-24, art. 25 alin. (1) ((adeverinta de vaccinare, scutirea de vaccinare, calendarul de recuperare, dacă nu sesisează Comisia Judeteană de Vaccinare cu privire la copii nevaccinați)), după caz, pentru copiii care nu frecventează o unitate de învățământ, la admiterea și menținerea copiilor într-o instituție/unitate de asistență socială în care se asigură servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată, ori în centre de zi;
 • Dacă NU vor comunica Comisiei Județene de Vaccinare și a Municipiului București din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană și a Municipiului București lista copiilor care nu au fost vaccinați conform Calendarului Național de Vaccinare;

Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

 • Dacă NU vor transmite trimestrial Comisiei Județene de Vaccinare și Comisiei de Vaccinare a Municipiului București din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană și a Municipiului București situația copiilor din sistemul de protecție specială care nu au fost vaccinați conform Calendarului Național de Vaccinare.

Părinții și celelalte persoane responsabile de creșterea și educarea copilului

 • Dacă NU se vor prezenta la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei în cazul vaccinărilor obligatorii (ATENTIE, NU pentru informare, ci pentru realizarea EFECTIVĂ a vaccinărilor)
 • Daca nu vor să se prezinte în cazul în care sunt convocați de Comisia Județeană de Vaccinare sau de cea a Municipiului București. (Deci, nici vorba de consiliere dată de medicul de familie, cum a afirmat greșit și absurd domnul ministru, ci vorbim de Convocare dată de Comisia Județeană de Vaccinare, în cazul copiilor nevaccinați)

Se va sancționa cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, la a doua și la următoarele constatări ale abaterii:

Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

 • Dacă NU vor lua măsurile necesare astfel încât dosarul copilului din sistemul de protecție specială să conțină documentele prevăzute la 23-24, art. 25 alin. (1), după caz;(adeverința de vaccinare, scutirea de vaccinare, calendarul de recuperare, dacă nu sesisează Comisia Județeană de Vaccinare cu privire la copii nevaccinați).
 • Dacă NU vor lua măsurile necesare informării copiilor din sistemul de protecție specială cu privire la vaccinare, în colaborare cu Direcțiile de Sănătate Publică.

 

Se va sancționa cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:

Furnizorii de servicii medicale de vaccinare

 • NU asigură raportarea în RENV a tuturor cazurilor de RAPI, conform metodologiei elaborate de INSP.
 • NU asigură păstrarea în condiții adecvate a vaccinurilor (!!!). Cu alte cuvinte, poate să țină vaccinul și sub pernă, nu pățesc nimic, indiferent de ce pățețte pacientul.
 • NU asigură dotarea cu medicamente şi instrucțiuni pentru conduita adecvată în cazurile de reacții adverse postvaccinale imediate. (MARE ATENȚIE la cuvântul “imediate”, adică dacă nu intră copilul în comă în 3 secunde după vaccinare, nimeni nu trebuie să asigure nimic, nici medicamente, nici instrucțiuni, părintele se descurcă singur)
 • NU trimit către Comisia Județeană de Vaccinare sau a Municipiului Bucureşti, pentru analiză și rezolvare, lista cazurilor care prezintă contraindicații definitive, lista refuzurilor la vaccinare consemnate prin semnarea formularului de refuz, precum și lista copiilor care nu s-au prezentat la vaccinare, după depășirea cu 3 luni a vârstei eligibile stabilite în calendar pentru fiecare vaccin. – avertisment.
 • Dacă NU informează medicul de familie al acestora prin completarea adeverinței de vaccinare și prin transmiterea unei scrisori medicale inclusiv în format electronic ori în altă modalitate stabilită prin Ordin al ministrului sănătății.
 • Dacă NU asigură vaccinarea corectă a copiilor şi NU introduce în RENV datele privind vaccinările efectuate conform Calendarului Național de Vaccinare.
 • Dacă medicii de familie NU pun la dispoziția pacientului sau, după caz, a persoanei responsabile cu creșterea și educarea copilului minor, la cerere, antecedentele vaccinale ale copilului, sub forma unei adeverințe sau a unui alt document formalizat.
 • Dacă medicii de familie NU informează părinții asupra drepturilor și obligatiilor privind vaccinarea.
 • Dacă medicii de familie NU comunică  Serviciului Public de Asistență Socială cazurile în care părinții sau persoana responsabilă, după caz, nu desemnează persoana care va însoți copilul la vaccinare.
 • Dacă medicii de familie NU informează părinții sau, după caz, persoana responsabilă despre utilitatea administrării vaccinurilor din Calendarul Național de Vaccinare, dar și despre posibilitatea de a suplimenta schema națională cu vaccinurile recomandate.
 • Dacă NU se va consemna în documentul eliberat pentru înscrierea în colectivitate “antecedente vaccinale complete corespunzătoare vârstei” sau “antecedente vaccinale incomplete corespunzător vârstei”sau sintagma „nevaccinat”.
 • Dacă se vor desfășura servicii medicale de vaccinare de către cadre medicale neorganizate ca furnizori de servicii medicale conform prevederilor legale.

Părinții și celelalte persoane responsabile de creșterea și educarea copilului

După ce se va lua evidență copilul nevaccinat, se vor consilia cel puțin o dată la 3 luni părinții sau ceilalți reprezentanți legali ai minorilor care trebuie vaccinați, până la acceptarea planului de recuperare,se va stabili un plan de recuperare pentru antigenele obligatorii posibil a fi administrate în conformitate cu vârsta și se monitorizează cazul până la administrarea tuturor vaccinurilor corespunzătoare vârstei, părinții vor fi amendați cu amenda între 5000 si 10.000 de lei dacă:

 • Dacă NU se vor prezenta la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei în cazul vaccinărilor obligatorii. (ATENȚIE, NU pentru informare, ci pentru realizarea EFECTIVĂ a vaccinărilor)
 • Dacă nu vor să se prezinte în cazul în care sunt convocați de Comisia Județeană de Vaccinare sau de cea a Municipiului București. (Deci, nici vorba de consiliere dată de medicul de familie, cum a afirmat greșit și absurd domnul ministru, ci vorbim de Convocare dată de Comisia Județeană de Vaccinare, în cazul copiilor nevaccinați)

Contravențiile vor fi aplicate de DIRECȚIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚENE prin inspectorii sanitari de stat și asistenți inspectori sanitari.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *